Tools op aanvraag

Algemeen beschrijvend kader van organisatie, besluitvormings- en uitvoeringsprocessen, bedrijfsbeleidsplan, jaarplan, jaarverslag en medisch beleidsplan:

(basis opzet aanwezig, aanpassing op basis van organisatorische, bestuurlijke en uitvoerende verhoudingen op het specifieke instellingsniveau)

 • Behandelingsovereenkomst (prestatie, informed consent)
 • Algemene voorwaarden
 • Patiënten enquête/tevredenheidsonderzoek
 • Complicatieregistratie module
 • Klachtenreglement, procedure, commissie en formulier
 • MIP reglement, procedure, MIP/SIRE commissie, meldformulier
 • VIM reglement, procedure, MIP/SIRE commissie, meldformulier
 • Bedrijfs hulpverlenings kader (BHV kader, (calamiteiten instelling, ontruimingsplan)
 • Gedragscode Medische Hulpmiddelen (standaard GMH)
 • Dossier medische protocollen standaard (hoofdbehandelaar, geneesmiddelen, sterilisatie, straling, infectie/hygiëne preventie)
 • Protocollen specifiek m.b.t. de behandeling
 • EPD (elektronisch patiënten dossier)
 • EVS (elektronisch voorschrijf systeem)
 • Registratie en rapportages kinderen en ouderen mishandeling module
 • Registratie en rapportage agressiviteiten jegens personeel module