Juridische dienstverlening

 • Wet- en regelgeving gezondheidszorg
 • Juridisch advies
 • Werk en arbeidsrelaties
 • Arbeidsconflict
 • Arbeidsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Wetgeving sociale zekerheid
 • Toelatingsovereenkomsten
 • Overeenkomsten van opdracht
 • Waarnemingsovereenkomsten
 • Maatschapsovereenkomsten (eenvoudig en
 • AMS (Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten)
 • Veiligheid Management Systeem, juridische documenten
 • Kwaliteitsregelingenzorginstellingen
 • Conflicten met derden: NMZ, verzekeraars e.d.
 • Mededingingsrecht
 • Statuten en daaraan gerelateerd notariaat
 • Ondernemingsrecht
 • Aanvragen vergunningen (Wtzi)
 • Algemene voorwaarden
 • Merkenrecht en auteursrecht
 • Functionering, beoordeling en evaluatie regelingen
 • Fiscale onderwerpen (ondernemerschap, BTW, VPB)
 • Algemene voorwaarden