Producten

De aandachtsvelden voor advies, ondersteuning en begeleiding betreffen  onder meer:

Organisatorische dienstverlening

 • Organisatiestructuur
 • Samenwerking en werkrelaties in 1e en 2e lijn
 • Samenwerkingsstructuren in de zorg, maatschappen, ZBC’s, EMC’s
 • Oprichting, begeleiding, exploitatie nieuwe zorginitiatieven of zorginstellingen (ZBC’s)
 • Document Medische Staf

Beleidsmatige dienstverlening

 • Opzetten en begeleiding beleidsmatig ondernemingsplan
 • Begeleiding Medisch beleidsplan
 • Opstellen beleidsadviezen en notities
 • Beleid Kwaliteits Management Systeem 

Juridische dienstverlening

 • Wet- en regelgeving gezondheidszorg
 • Juridisch advies
 • Werk en arbeidsrelaties
 • Arbeidsconflict
 • Arbeidsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Wetgeving sociale zekerheid
 • Toelatingsovereenkomsten
 • Overeenkomsten van opdracht
 • Waarnemingsovereenkomsten
 • Maatschapsovereenkomsten (eenvoudig en
 • AMS (Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten)
 • Veiligheid Management Systeem, juridische documenten
 • Kwaliteitsregelingenzorginstellingen
 • Conflicten met derden: NMZ, verzekeraars e.d.
 • Mededingingsrecht
 • Statuten en daaraan gerelateerd notariaat
 • Ondernemingsrecht
 • Aanvragen vergunningen (Wtzi)
 • Algemene voorwaarden
 • Merkenrecht en auteursrecht
 • Functionering, beoordeling en evaluatie regelingen
 • Fiscale onderwerpen (ondernemerschap, BTW, VPB)
 • Algemene voorwaarden 

Financiële en daaraan gerelateerde dienstverlening

 • Tarieven
 • DOT DBC’s
 • Kostprijzen en verkoopprijzen DOT DBC’s e.d.
 • Declareren
 • Contracteren zorgverzekeraars, zorginstellingen
 • Boekhoudkundige vierkantstelling en verwerking tarieven, DBC’s, grouper uitkomsten en boekhoudkundige registratie
 • Productieafspraken
 • Personeelsadministratie
 • Financiële ondernemingsplan
 • Verzekeringen (aansprakelijkheid bestuurders e.d.)
 • Financieringen
 • Fiscaal ondernemerschap
 • Accountancy
 • Goodwill
 • Bedrijfsovername

Tools

 • Veiligheid management systeem
 • Overeenkomsten
 • Kwaliteits certificering
 • Declaratiesoftware en EPD
 • Matrix elementen ondernemingsplan
 • Matrix IK(VMS)
 • Matrix activiteiten meidsch specialist  

Overige dienstverlening

 • Begeleiding onderhandelingen zorginstellingen, huisartsen, medische staven, collectieven en stafmaatschap
 • Individuele begeleiding
 • Cao onderhandelingen
 • Ondersteuning zorginstellingen, medische staven, collectieven stafmaatschap
 • Training onderhandelingsproces
 • Coaching
 • Outplacement
 • Recruitment
 • Interim management