Organisatie zorg

Juist vanwege het adagium dat Hygieia Consultants hanteert dat in gezondheidszorg de beroepsbeoefening door professionals een centrale positie inneemt en het uitgangspunt vormt voor de organisatie van de zorg heeft ook het organisatorische aspect onze bijzondere aandacht. Van individuele ondernemer tot geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf.

Het organisatorische aspect kent vele dimensies. Zo kunnen wij u behulpzaam zijn met bijvoorbeeld recruitment en outplacement, voorkomende interim werkzaamheden, werktijd en activiteiten metingen, maatschap- en vakgroepstructuren, uw organisatiestructuur en diverse analyses.