Disclaimer

Hygieia Consultants B.V. (Kamer van Koophandel (KvK): 30183427) – HRM-MKB Juridisch & Organisatie advies, hierna te noemen HYGIEIA, verleent u hierbij toegang tot de websites van HYGIEIA/HRM-MKB J&O advies en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en informatie over haar dienstverlening. HYGIEIA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Websites is in eerste instantie bedoeld als vrijblijvend en informerend. HYGIEIA streeft ernaar dat de websites altijd juiste en actuele informatie bevat en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Beperkte aansprakelijkheid

HYGIEIA spant zich in om de inhoud van de Websites zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of niet correct is.

De op de Websites aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid. Aan de informatie op de websites kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HYGIEIA dan wel HRM-MKB J&O advies.
In het bijzonder zijn alle tarieven op de Websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten kan HYGIEIA niet aansprakelijk worden gehouden en gesteld.

Voor op de Websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HYGIEIA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden, ook niet voor diensten van derden die via HYGIEIA zijn afgenomen.

HYGIEIA biedt geen garantie met betrekking tot de veiligheid van de websites en/of eventuele datalekken en kan zodoende niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van de website.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de diensten liggen bij HYGIEIA CONSULTANTS B.V.

Overig

Op deze websites is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.