Medisch specialist, ondernemer, zzp-er of loondienst?

vrijdag 20 oktober 2017

Kabinet Rutte II had een drijfveer om de vrij gevestigde medisch specialist te korten op de ondernemersaftrekken en te dwingen richting loondienst. Daarbij werd zoals vanouds de Belastingdienst gebruikt om het ondernemerschap af te zetten tegen de ondernemingsrisico’s. Een bijkomend aspect waarvan misbruik werd gemaakt was de komst van het integrale tarief per 1 januari 2015. Medisch specialistische bedrijven moesten worden opgetuigd en nog steeds worden deze getoetst en beoordeeld door een expertise team en de lokale inspecties van de Belastingdienst. Het regeerakkoord plaats deze materie in een nieuw daglicht.

De vrij gevestigde medisch specialist ligt zeer dicht tegen een ondernemer aan, die volledig aan alle ondernemersrisico’s beantwoord. Juridisch wordt de vrij gevestigde medisch specialist gekwalificeerd als een zogenaamde klassieke ZZP-er. Een zelfstandig beroepsbeoefenaar die overigens door de wet Inkomstenbelasting als ondernemer en onderneming wordt gekwalificeerd.

Extra eisen Belastingdienst

Herhaaldelijk ventileerde de Belastingdienst dat er eigenlijke sprake is van veelal een gezagsrelatie met het ziekenhuis en derhalve dat er eerder een fictieve dienstbetrekking moet worden aangenomen. In tegenspraak met de jurisprudentie en haaks op de ontwikkeling van de niet klassieke ZZP-ers. Ook werden er geen DBA modelovereenkomsten voor de medisch specialisten door de Belastingdienst goedgekeurd, behoudens voor de tijdelijke waarneming. Wel voor vele andere zelfstandige beroepsbeoefenaars. De vrij gevestigde medisch specialist is volgens de Belastingdienst immers eigenlijk in loondienst. Aan de MSB’s worden door de Belastingdienst allerlei extra eisen gesteld onder de noemer substance. Personeel in dienst, investeringen e.d. Verzwaarde eisen die aan vele andere ondernemers, zelfstandigen en ook ZZP-ers niet of nauwelijks worden gesteld.

Het regeerakkoord propageert nog steeds dat vrij gevestigde medisch specialisten bij voorkeur in loondienst moeten komen. Een wens van de overheid die volgens oud Minister Dijsselbloem een einde maakt aan de machtsverhouding van vrij gevestigde medisch specialisten in perifere ziekenhuizen. Een illusie. De machtsverhoudingen in een loondienstziekenhuis liggen in de regel niet veel anders dan bij vrije vestiging en loondienst is tenminste even duur als vrije vestiging.

Hoe verder

In het regeerakkoord komt de positie van de ZZP-er uitvoerig aan de orde. De ZZP-er met aan laag tarief komt in een arbeidsovereenkomst terecht en bij een hoog tarief (in ieder geval bij een uurtarief van meer dan € 75,-) is er sprake van een opt out voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Dan rijst de vraag hoe zich dit verhoudt met de opstelling van de Belastingdienst ten opzichte van de medisch specialistische bedrijven en de individuele vrij gevestigde medisch specialist? Je mag toch verwachten dat er nu een einde komt aan al die extra en verzwaarde eisen?
In het regeerakkoord wordt verder aangegeven dat het Kabinet met sociale partners en veldpartijen de ondernemersovereenkomst wil verkennen. De wet DBA verdwijnt. Het lijkt ook vanwege dit aspect in de rede te liggen deze verkenningen verder af te wachten.

Peter de Leede – Hygieia Consultants, juridisch en financieel adviseur MSB
06 511 28 794

Nieuwsoverzicht