Hygieia Consultants slaat de vleugels uit

woensdag 20 mei 2020

Hygieia Consultants is in praktijk niet alleen werkzaam voor medische professionals maar ook voor algemene bedrijven in het midden en klein bedrijf (MKB). Probleem vormde dat in de activiteiten naar derden (andere bedrijven, overheid, rechtbank d.d.) men vaak de naam Hygieia te specifiek vindt en minder geschikt voor het MKB. Daarom is als nieuwe poot of brand HRM-MKB Juridisch & Organisatie advies ontstaan die zich specifiek op het algemene MKLB zal richten. Voor het overgrote deel zijn het activiteiten gelijk aan die nu al worden ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast is nieuw dat nu ook een ketenbenadering tot de mogelijkheden behoort (chain support).

Verder wordt door HRM-MKB J&O advies gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal HRM kengetallen model waarin zowel de gebruikelijke kengetallen worden afgezet tegen personeelskosten en de (benodigde) capaciteit. Dit programma kan in principe in elk bedrijf worden toegepast maar er zijn ook varianten op denkbaar gericht op een branche of zelfs een bedrijfstak. Dit najaar wordt verwacht dat het product leverbaar zal zijn.

Nieuwsoverzicht