Nieuwe AMS regeling

maandag 20 oktober 2014

Recent is de nieuwe AMS regeling openbaar geworden. Een verbetering of een verslechtering? Geen aansluiting op de integrale tarieven en niet een echt alternatief voor vrije vestiging.

De regeling schuift de complementaire management toeslagen door naar een budget organisatorische eenheid. Ook de waarnemingsregeling wordt doorgeschoven naar de organisatorische eenheid en is de individuele compensatievergoeding komen te vervallen. Daarmee komen individuele rechten te liggen op een organisatorisch niveau met minder zekerheden. Het valt nu nog niet goed in te schatten of het verbeteringen of verslechteringen zullen zijn. De praktijk zal het uitwijzen.

Gedeeltelijk wordt het DMS verder vervangen door een statuut voor de medisch specialisten in dienstverband. Hier wordt gebroken met een systeem gedachte. Het DMS is ingevoerd destijds om de collectieve doorwerking naar de individuele werkrelaties te waarborgen maar ook om een einde te maken aan de regelmatige lokale onduidelijkheid wat waar geregeld zou zijn.

Teleurstellend is dat er niet of nauwelijks wordt ingespeeld op de sedert 2012 met vrije vestiging gelijkliggende bekostiging. Daardoor blijft het inkomen van de medisch specialist in dienstverband bij een gelijke productiviteit vergeleken met een gemiddelde omzet en inkomen van een vergelijkbare vrij gevestigde medisch specialist, vooralsnog in veel gevallen substantieel lager. Aan de komst van de integrale tarieven en de consequenties op dat gebied wordt geen aandacht geschonken. En dat is vreemd als men bedenkt dat op instellingsniveau er meer gelijkschakeling wordt verwacht en een meer flexibele beloning wenselijk is gelet op de effecten van marktwerking, selectieve contracten, de komst van een prestatietoeslag voor vrije vestiging met een koppeling aan kwaliteitselementen en overige gelijk gerichte ziekenhuisfactoren. Daarbij moet de specialist heel veel en zijn de verplichtingen voor de ziekenhuizen marginaal. En daarmee is deze AMS versie een gemiste kans om daadwerkelijk een goed alternatief te vormen voor vrije vestiging en blijven medisch specialisten in dienstverband ver verwijderd van de bedrijfseconomische realiteit.

Nieuwsoverzicht