Artikel 13 Zorgverzekeringswet

maandag 20 oktober 2014

Vervallen van artikel 13 Zorgverzekeringswet is politiek windei

Er vallen drie opmerkingen te maken naar aanleiding van het mogelijk vervallen van artikel 13 Zorgverzekeringswet.

  1. Zoals gebruikelijk weet de politiek weinig van de werkelijke praktijk. Patiënten krijgen al lang niet meer vergoedingen die 80% bedragen, overigens niet van de aanbiedingsprijs maar van de prijs die door de zorgverzekeraar marktconform wordt geacht. Over welke belemmeringen heb je het dan eigenlijk? Feitelijk liggen de vergoedingen dus aanzienlijk lager. Bij het contracteren hanteren de verzekeraars veelal vergelijkbare tarieven als het gaat om gecontracteerde zorg en restitutievergoedingen.
  2. Ook het afschaffen van artikel 13 kan Europees rechtelijk gezien een “hinderpaal situatie” opleveren met betrekking tot buitenlandse zorgaanbieders. Buitenlandse zorgaanbieders worden ook dan immers het onmogelijk gemaakt om tot de Nederlandse markt toe te treden behoudens indien er sprake is van een contract met de zorgverzekeraar waarin de betreffende zorgaanbieder is mee gecontracteerd.
  3. Vraag is tevens wat de consument gaat afdwingen bij de verzekeraars. In praktijk blijken patiënten alleen bij de tandzorg gewend te zijn aan de restitutiesystematiek en vinden het erg vervelend als zij met een lagere vergoeding worden geconfronteerd.

Men rekent zich dus weer eens onterecht rijk en VWS en de NZa kunnen, zonder echte controle en correctie op hun inhoudelijke handel en wandel, doorgaan op hun pad om de zorg steeds duurder en ontoegankelijk te maken door veel te veel bureaucratie (onder mom van kwaliteit) en megalomane projecten, zoals bijvoorbeeld de invoering van de DOT structuur, de integrale bekostiging en de zorgverschuiving naar gemeentes. Afleidingsmanoeuvres met betrekking tot artikel 13 zijn dan ook feitelijk politiek niets anders dan windeieren op termijn.

De echte waanzin van de zorg van vandaag de dag wordt daarmee helaas niet aangepakt. En dan te bedenken dat de VWS en NZa de grootste veroorzakers zijn van de bureaucratie die een ingeschatte kostenpost bedragen van 20% van de zorgkosten!

Nieuwsoverzicht